Coaching

Jezelf bevrijden van patronen

HOE ZIT JOUW PATROON IN ELKAAR

Met behulp van het 5G schema zie je hoe jouw patroon in elkaar zit. Jij hebt een eigen beleving en interpretatie van een gebeurtenis; dat zijn jouw gedachten over wat er heeft plaatsgevonden. Die gedachten bepalen je gevoel, je gevoel bepaalt je reactie ofwel je gedrag. Elk gedrag heeft gevolgen en daarmee hebben we mogelijk de volgende gebeurtenis (die misschien wel jouw gedachte bevestigt: “Zie je wel,….”)

Gedachten kunnen we dus opdelen in 2 categorieën: de bewuste en de onbewuste gedachten. Met een RTT BREAK FREE traject halen we een deel van die onbewuste gedachten naar je bewustzijn. Je weet nu waar, wanneer en waarom die gedachte, die belemmerende overtuiging is ontstaan. Tijdens de sessie en het beluisteren van de audio zie je de gebeurtenissen in een ander licht. Je gaat er dus anders over denken en je er dus ook anders over voelen. De negatieve lading is verdwenen.

Dat heeft, volgens het schema, dus ook invloed op je gedrag en de gevolgen daarvan. Sommige gedragingen veranderen automatisch, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Andere gedragingen waren juist automatisch en zijn nu naar je bewustzijn gekomen. En daar ligt de (keuze)vrijheid. Ga je door met wat je altijd deed of kies je ervoor om het anders te doen?

jezelf betrappen op je oude gedrag

Aan het eind van het traject, hebben we altijd nog één of meerdere coaching gesprekken. Tijdens de sessie hebben we het onderbewuste bewust gemaakt en je weet nu hoe, waarom en wanneer die belemmerende overtuiging is ontstaan. De onderliggende oorzaak is nu duidelijk maar dat wil nog niet zeggen dat het patroon, ofwel het hele 5G schema, daarmee doorbroken is.

Als je iets, wat je zo ontzettend automatisch deed, daadwerkelijk wilt veranderen, is dat inzicht soms niet voldoende. Het veranderen van je gedrag is een proces. Dat vereist een alertheid, het jezelf ‘betrappen’ op het oude gedrag en het jezelf in de juiste richting sturen. Ook na het beluisteren van de audio zal je de (nu) bewuste gedachten als een schijnwerper op je doelen moeten blijven richten, totdat het nieuwe gedrag normaal is geworden. En dit alles met twee stappen vooruit en eentje terug. Hier kan je op momenten wel een beetje hulp bij gebruiken.

Healing isn’t always happy, it can also mean setting boundaries, starting over, or opening up to one’s own disquiet.

Licoln Stoller

Een beetje hulp met coaching

Ik coach volgens het RTTI model uit onderwijsland. RTTI is bedacht als een taal over leren, om leerdoelen expliciet te maken en studenten gerichte feedback te geven. Het RTTI-systeem gaat uit van vier verschillende cognitieve niveaus.

  • R: reproductie
  • T: toepassingsgericht niveau 1 (training)
  • T: toepassingsgericht niveau 2 (transfer)
  • I: inzicht

Door het RTTI model over de gebeurtenissen die zich in jouw dagelijks leven voordoen heen te leggen, wordt het mogelijk om te zien op welk niveau de inzichten die je tijdens de sessie hebt verkregen zich bevinden, waar we nog aan moeten werken en hoe ik je daarin kan ondersteunen.

Uit ervaring weet ik dat vooral de transfer (T2) van de inzichten die je hebt opgedaan het lastigste is. Je weet nu wat de oorzaak is en je doorziet je eigen patroon. Het is alleen lastig om te zien dat je datzelfde gedrag ook in andere contexten toepast, je hele leven is ermee doorspekt. Voor jou is het zó normaal, zo automatisch. Daarom kan het perspectief van een buitenstaander een waardevolle aanvulling zijn.

€ 85,- per uur